WEB72H

Thanh toán – Bàn giao

Awesome Image

Bàn giao dịch vụ và Hình thức thanh toán

A. Phương thức cung ứng và bàn giao dịch vụ

Phương thức cung ứng dịch vụ: Web72h cung cấp các dịch vụ trực tuyến liên quan đến website như: Thiết kế website, domain, hosting, chăm sóc và nâng cấp website đến khách hàng.

Phương thức bàn giao dịch vụ: Sau khi hoàn tất và được khách hàng đồng ý và ký kết biên bảng nghiệm thu theo đúng yêu cầu trong hợp đồng, dịch vụ sẽ được bàn giao cho khách hàng theo đúng thoả thuận ghi rõ trong hợp đồng đã ký.

Nội dung nghiệm thu và bàn giao dịch vụ sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Lưu ý: Đối với khách hàng không ở Hà Nội

Web72h hoàn toàn có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất tới tất cả các khách hàng trên toàn quốc. Khi bàn giao dịch vụ, chúng tôi sẽ gửi bản nghiệm thu cho khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc scan và fax gửi tới khách hàng. Khách hàng ký kết và gửi lại Web72h. Sau khi kết biên bảng nghiệm thu dịch vụ sẽ hoàn tất quá trình nghiệm thu và bàn giao dịch vụ.

Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ : Đội ngũ kỹ thuật của Web72h sẽ sử dụng các phương pháp hỗ trợ trực tuyến như: yahoo, skype, email, teamviewer, điện thoại, để đảm bảo hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ website được tốt nhất.

Nội dung bàn giao gồm:

  • Đường dẫn truy cập trang quản trị (admin).
  • Tài khoản (ID) và mật khẩu (Pass) truy cập.
  • Cấp các quyền chỉnh sửa nội dung web theo yêu cầu.
  • Có thể bàn giao cả source code web nếu khách hàng yêu cầu. Sau khi bàn giao source code web, TBAY sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì trong trường hợp website bị lỗi do source web gây ra.
B. Bảo hành dịch vụ:
Web72h bảo hành cho khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.
C. Phương thức thanh toán: